Paviments


En aquesta secció citem els diferents materials sobre els quals treballem:
  • Terratzos estàndard i industrials(FOTO 1)
  • Terratzos microgra(FOTO 2)
  • Mosaics hidràulics (FOTO 3)
  • Marbres en paviments (nacionals i importació)
  • Calcaris
  • Arenosos
  • Marbres Compac
  • Formigó
  • Formigó polit(FOTO 4)
  • Granit
Polit Abrillantat Serveis Polit Abrillantat Serveis Polit Abrillantat Serveis Polit Abrillantat Serveis