Acabaments


Sempre que es realitza un polit la finalitat és millorar l’aspecte, però a mes a mes, i el més important, estem protegint la superfície contra innombrables agents externs.
En el procés de restauració d’un paviment ens trobem amb les següents fases, les quals serien necessàries en funció de l’estat del paviment:

Higiene + Abrillantat: És un procés en el qual li donem prioritat a la neteja del paviment i sobretot protecció. Normalment es fa en paviments deteriorats i en els quals, es pretén deixar un sòl digne, però sense invertir massa costos. Protegeixi i doni brillantor al seu paviment. Mai netejar ha estat tan fàcil.
Polit terratzo sense tractar Polit terratzo sense tractar

Rebaix i polit: El procés de rebaix consisteix en retallar una fina capa superficial del paviment, i per tant, renovar el gra. A continuació es realitza el afinat o polit, que consisteix a passar sobre el paviment diferents moles fins deixar−lo completament aplanat i uniforme. Generalment es realitza quan el paviment està molt deteriorat pel desgast d’ús o el pas dels anys. No obstant això, també es realitza aquest tipus de treballs per reformar juntes buides o forats, així com, per aplanar i eliminar petits ressalts que es deixen a la col·locació quan el paviment és nou.

Polit Abrillantat Galeria d’imatges
Abrillantat Cristal·litzat: Aquest procés consisteix a donar un acabat complet de mà:xima brillantor i alhora tancar el porus. Quan el sòl està mat i no té vivesa, però no és necessari el rebaix i el polit, es realitza el abrillantat cristal·litzat. Aixó a més de millorar l’aspecte també millora el tacte, cosa que facilita la neteja i la higiene del sòl atès que resulta un gran filtre anti bacteris.

Polit Abrillantat Galeria d’imatges
Adiamantat: És el procés intermedi entre el rebaix i l’abrillantat. Consisteix en passar una petita mola de gra fi, per rebaixar superficialment petites ratllades i petites taques. Es fan en paviments de desgast mitjá. A continuació sempre s’ha de cristal·litzar.

Pulido Abrillantado Galería de imágenes
Tosquejat: L’acabat tosquejat sol donar−se en ocasions molt puntuals. Consisteix en passar tota una seqüència d’abrasius completa, per ressaltar els colors i donar una brillantor natural, sense productes quimics. El resultat i aspecte final és equivalent a un setinat.

Polit Abrillantat Galeria d'imatges